Terveysvaikutukset

Aivot

Stressinhallinta ja riittävä uni/lepo ovat terveytemme ja hyvinvointimme kannalta keskeisiä tekijöitä. Hotjoogaharjoituksen aikana harjoitettu syvähengitys ja meditaatio vaikuttavat kehon lisäksi mieleen rauhoittavasti ja se heijastuu psyykkiseen hyvinvointiimme. Näitä vaikutuksia on todennettu monien tutkimusten avulla. Viitteitä on mm. siitä, että jo kahden kuukauden kestoinen Bikram joogaohjelma parantaa mielenhallintaa ja koettua stressiä (Hewett ym. 2011) sekä lisää tyytyväisyyttä elämään (Rissell ym. 2004). Bikram joogan, muiden joogalajien ohella, on lisäksi todettu helpottavan masennuksen ja ahdistuksen oireita (Steeler ym. 2007) sekä lisäävän tuskan sietokykyä, minkä myötä mm. tunnesyöminen vähenee (Medina ym. 2015). Todisteita on myös Bikram joogan myönteisistä vaiktuksista nukkumiseen siten, että se helpottaa uudelleen nukahtamista mahdollisten yöllisten heräämisten jälkeen (Kudesia & Bianchi 2012).

Lähteet:

Hewett ym. An Examination of the Effectiveness of an 8-week Bikram Yoga Program on Mindfulness, Perceived Stress, and Physical Fitness. J Exercise Science & Fitness 2011, 9: 87-92.

Rissell ym. Hot, sweaty, and satisfied: Effects of Bikram yoga on psychological well-being. J Behav Health 2004, 3: 71-76.

Steeler ym. Yoga Asana Sessions Increase Brain GABA Levels: A Pilot Study. J Alternative and Complementary Medicine 2007, 13: 419-426.

Medina ym. The Effects of a Hatha Yoga Intervention on Facets of Distress Tolerance. Cognitive Behaviour Therapy 2015, 44: 288-300.

Kudesia & Bianchi. Decreased Nocturnal Awakenings in Young Adults Performing Bikram Yoga: A Low-Constraint Home Sleep Monitoring Study. ISNR Neurology 2012, doi:10.5402/2012/153745.

Paino

Bikram joogalla, muiden joogalajien ohella, on tutkimuksin todennettu olevan useampia painonlaskumekanismeja. Näitä ovat mm:

  • lisää energian käyttöä joogatunneilla
  • vähentää selkä- ja nivelkipuja, mikä mahdollistaa myös muunlaisen liikunnan lisäämisen
  • parantaa mielialaa ja vähentää stressiä, mikä voi auttaa vähentämään syömistä
  • auttaa ihmisiä tulkitsemaan kehoaan, mikä lisää tietoisuutta kylläisyydestä ja ylensyömisen aiheuttamasta huonosta olosta (Bernstein ym. 2014).

Lähteet:

Bernstein ym. Yoga in the Management of Overweight and obesity. Am J Lifestyle Med 2014, 8: 33-41.

Luusto

Hot joogan on tutkimuksin havaittu olevan hyödyllistä luuston terveydelle ehkäisemällä luuston häviämistä. Esimerkiksi Bikram joogaa pitkäaikaisesti harrastaneilla esivaihdevuosi-ikäisillä naisilla luuston mineraalitiheyden todettiin olevan suurempi kuin keskimäärin samanikäisillä naisilla (Mukherjee et al. 2010). Viisi vuotta kestäneessä tutkimuksissa Bikram joogan todettiin auttavan säilyttämään ja jopa lisäämään luuntiheyttä 30-59 –vuotiailla naisilla ja näin estämään osteoporoosia (Sangiorgio 2014).

Lähteet:

Mukherjee ym. Bikram Yoga as a Countermeasure of Bone Loss in Women. Chinese Medicine, Irvine 2010: 1-4.

Sangiorgio ym. Optimization of Physical Activity as a Countermeasure of Bone Loss: A 5-Year Study of Bikram Yoga Practice in Females. Health 2014, 6: DOI:10.4236/health.2014.611139.

Hormonit

Insuliini on kehomme optimaalisen toiminnan kannalta merkittävä hormoni. Laajassa 149 diabeetikon otoksella toteutetussa tutkimuksessa 70% tutkittavista sai joko kohtalaisen tai hyvän vasteen (muutos verensokerissa ja glukoosin sietokyvyssä) 40 päivän Bikram joogaterapialle (Suresh 1993). Myös kolme kertaa viikossa toteutettavalla 8 viikon kestoisella Bikram joogaohjelmalla on havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia glukoosin sietokykyyn ylipainoisilla ihmisillä (Hunter 2013a) ja insuliiniresistenssiin keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla ihmisillä (Hunter 2013b)

Lähteet:

Suresh ym. A study of response pattern of non-insulin denpendent diabetes to yoga therapy. Diabetes Res Clin Practice 1993, 19: 69-74.

Hunter ym. Improvements in glucose tolerance with Bikram yoga in older obese adults: A pilot study. J Bodywork and Movement Therapies 2013 (a), 17: 404-407.

Hunter ym. The effect of Bikram yoga on arterial stiffness in young and older adults. J Alternative and Complementary Medicine 2013 (b), 19: 930-934.

Sydänterveys

Bikram joogalla on osoitettu olevan myönteisiä vaikutuksia sydänterveyteen alentamalla kokonais- ja LDL-kolesterolitasoja sekä lisäämällä valtimoiden joustavuutta (Hunter 2013.; Hewett 2015). Sen on todettu myös kokonaisvaltaisesti edistävän hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyä (Hewett 2011).

Lähteet:

Hunter ym. The effect of Bikram yoga on arterial stiffness in young and older adults. J Alternative and Complementary Medicine 2013 (b), 19: 930-934.

Hewett ym. The Effects of Bikram yoga on Health: Critical Review and Clinical Trial Recommendations. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015, Article ID 428427.

Hewett ym. An examination of the effectiveness of an 8-week Bikram Yoga Program on mindfulness, perceived stress, and physical fitness. J Exercise Science and Fitness 2011, 9: 87-92.